Dermaroller 0.5mm with 540 Titanium Alloy Needles

Hot
-20%

Dermaroller 0.5mm with 540 Titanium Alloy Needles

DERMA ROLLER !!! ( Skin Renewal Roller )
= anti aging छालाको समय भन्दा पहिलेको उमेरलाई रोक्न
= अनुहार वा छालामा आएको ब्ल्याकहेड, तिलकोठी, चायाँपोतो, डन्डिफोर, मुसा आदीको समाधानको लागी,स्ट्रच माकर्स छालामा देखिने सेता धर्सा मेटाउन !
= anti aging छालाको समय भन्दा पहिलेको उमेरलाई रोक्न
= अनुहार वा छालामा आएको ब्ल्याकहेड, तिलकोठी, चायाँपोतो, डन्डिफोर, मुसा आदीको समाधानको लागी
=स्ट्रच माकर्स छालामा देखिने सेता धर्सा मेटाउन
Derma roller. Efficient system for anti ageing skin regeneration, hair fall, acne scar solution, skin tighten and collagen stimulation therapy.

 2,499.00  1,999.00

  • Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Dermaroller 0.5mm with 540 Titanium Alloy Needles”